själens boning

Marianne Mathisen

Vill du boka behandlingar?

Kontakta: själens boning
Marianne Mathisen
073-679 02 38


Jag är ansluten till;

Ticket Hälsokuponger

Friskvårdskuponger

Friskvårdschecken

Enzymer

Liv existerar inte utan enzymer

En cell kan innehålla 1000 enzymer. Enzymer fungerar som katalysatorer och skapar 1000 reaktioner i Din kropp per sekund!
behövs för Din matsmältning; omvandlar mat till energi
behövs för Ditt nerv- och hormonsystem
skyddar oss mot åldrande
hjälper oss bygga muskler, ben och körtlar
hjälper oss lagra näringsämnen i lever och muskler för framtida behov
De är näring för hela Ditt tarmsystem, Centrala Nervsystemet som är viljestyrt och Autonoma Nervsystemet, ej viljestyrt, som innehåller Sympatiska resp Parasympatiska nervsystemet.
DOCK DÖR ENZYMER ÖVER 40 C! Så varmlagad mat, ugn, eller mikrovågsugn, bestrålade mat o grönsaker är inte till någon glädje för oss.
Moderns diet, livsstil och känsloliv har stark påverkan på bildandet av barnets matsmältning- och tarmsystem. I fostrets 9-13 v utvecklas tunntarm, tolvfingertarm och enzymbanken för barnets fortsatta vuxna liv. DNAstyrning av enzymer bestämdes redan i fosterstadiet - kan ej ändras! Det är mycket viktigt att mamman ej har surt pH i kroppen under graviditeten. Huvudstresshormonet CORTISOL utsöndras om man är stressad mer än 4 timmar (!) och då börjar celler dö i kroppen och leder till att man blir sur.
Ett barn som inte blir ammat får en svag enzymproduktion. Många av enzymerna finns inte tillgängliga för barnet före 6 månaders ålder. Därför är amningen väldigt viktig till helst 9 månader. Att ge välling före 6 månaders ålder skapar för högt glukos- och insulinvärde vilket leder till fettbildning hos barnet p g a svårigheter att sönderfördela och uppta kolhydrater. Barnet har ej heller några "goda" tarmbakterier i tarmen som foster utan är helt beroende av tillgång till dessa hos mamman via modersmjölken så hur har mamman det med tillgången av "de goda"? Så Miljön för fostret, Mammans livsstil under graviditeten, Vad mamman äter när hon ammar, Stress och Diet- och Livsstil som vuxen. Allt detta påverkar din enzymproduktion.
Det enda som skilde de friska och sjuka barnen åt var mödrarnas kost i en studie där man jämförde 83 leukemisjuka barn med 166 friska barn, publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet. Genom att tillföra folsyra i kosten till blivande mammor, hindrar man sex barn av tio från att få den vanligaste cancerformen hos barn. B-vitaminet folsyra finns främst i gröna grönsaker och i bönor.