själens boning

Marianne Mathisen

Vill du boka behandlingar?

Kontakta: själens boning
Marianne Mathisen
073-679 02 38


Jag är ansluten till;

Ticket Hälsokuponger

Friskvårdskuponger

Friskvårdschecken

Frekvens Medicin

 

Frekvens Medicin med Dr Bach´s blomstermedel och Crystal Herbs
Är det område som blomster-, kristall och ädelstensessenser tillhör. Denna gren har sina rötter från Atlantis och Lemurien. I vår tidräkning så finns det dokumenterat från det gamla Egypten där frekvens medicin var ett välkänt begrepp att ta till vid behov av läkning av kropp, själ och ande. Detta användes då inte bara för människan utan även för djur, växter och i alla situationer som dess energi kunde användas positivt.  Här i Europa kom kunskapen tillbaka  på allvar i början av 1930 talet då Dr Edward Bach, en engelsk läkare, psykolog och homeopat kände att vården redan då, inte tog hänsyn till hela människan vilket ledde till ofullständig läkning. Han tog fram totalt 38 medel plus kombinationsmedel, vilka idag utgör Dr Bach´s blomster medel.


Ärkeänglar och Mästare essenser
Ärkeänglar och upphöjda mästare tillhör båda den spirituella/andliga hierarkin i Universum. De har väglett den mänskliga evolutionen sedan tidernas begynnelse här på jorden. De är utsedda att hjälpa och stödja mänskligheten på sin väg mot ljuset. De finns alltid tillgängliga för oss människor att bistå med hjälp när vi ber om dem. Varje essens i denna serie är uppkopplad till sin respektive ärkeängel eller Upphöjd mästare.

Dessa härliga ödmjuka essenser höjer vårt medvetande och stimulerar viktiga processer i vårt energisystem för att rensa, förlösa och transformera obalanser/problem som vi går och bär på.

Vem som helst kan använda dessa essenser vuxna, barn spädbarn etc, både invärtes och utvärtes. Essenserna är helt ofarliga för oss och ger inga biverkningar. De framkallar inte heller något beroende. De påverkar inte traditionell medicinering och ersätter inte heller någon sådan. De raderas heller inte ut om du är under medicinering, då de arbetar på helt olika nivåer eller frekvenser.
 
Essenserna påverkar oss genom att höja vårt medvetande. De arbetar på ett mycket subtilt sätt och sätter igång processer som rensar, förlöser och transformerar problem vi går och bär på. På detta sätt blir vi starkare, klarare, renare och kommer i kontakt med vår inre känsla. Vi blir mer intuitiva, mer lyhörda och mer avspända och i balans med våra känslor, våra liv och med de situationer vi befinner oss i.
 
Jag brukar kombinera frekvens medicin i mina olika behandlingsmetoder och muskeltestar med kinesiologi fram en eller fler essensen som klienten behöver och

får då med sig en 10 ml flaska med blandningen, samt affirmationer som stödjer det som behöver stärkas.


En behandling med enbart frekvens medicin tar 45 minuter och kostar 500 kronor.