själens boning

Marianne Mathisen

Vill du boka behandlingar?

Kontakta: själens boning
Marianne Mathisen
073-679 02 38


Jag är ansluten till;

Ticket Hälsokuponger

Friskvårdskuponger

Friskvårdschecken

Kinesiologi

 

Vad är Kinesiologi?  Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

För att få en bild av en persons obalanser  testas spänningarna i olika muskler. Genom muskeltestning  kommunicerar man på ett unikt sätt med kroppen, hjärnan, nervsystemet och kroppens energiflöde. Varje muskel  är associerade till näring, organ, skelett. När vi testar spänningen i en muskel får vi svaret att muskeln antingen är ”stark” eller ”svag”. Svag muskel innebär att det finns en obalans någonstans i kroppens energisystem.

Jag använder mig av Applied Kinesiologi (AK) för diagnostisering och arbetar med att hitta störningar som virus, skadliga bakterier, parasiter, tungmetaller och andra gifter samt att upptäcka näringsbrister hos klienterna med hjälp av AK/Muskeltestning. Jag lägger också ofta till ett stresshanteringsprogram .

Efter kartläggning av detta får varje klient ett personligt utformat program för:

Utrensning

Uppbyggnad

Kostråd

Motionsråd

Efter en serie muskeltester gör jag  en sk balansering, den löser upp energiblockeringar och ökar kroppens förmåga att läka sig själv.

En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter, kroppsligt själsligt och andligt.

Jag arbetar inte med smittosamma sjukdomar.

www.kinesiologi.se

En kinesiologibehandling om 60 minuter kostar 600 kronor.